WPL 33 HT

  • výkon až 16 kW
  • na vykurovanie
  • kompakt pre vnútorné alebo vonkajšie prostredie
WPL 33 HT

Vrelo odporúčame

WPL 33 HT je vybavené patentovaným chladiacim okruhom, v ktorom sú v závislosti od potreby sa optimálne z hľadiska jednotkového výkonu riadené dva invertorové kompresory. V prechodnom období na jeseň a na jar je v prevádzke iba jeden kompresor. Ak je potreba tepla väčšia, pridá sa k nemu druhý kompresor. Takto pracuje tepelné čerpadlo veľmi efektívne v oblasti čiastočného zaťaženia, lebo poskytuje len toľko tepla, koľko ho práve treba. Ďalej má tepelné čerpadlo k dispozícii aj vstrekovanie pary, aby pri nízkych vonkajších teplotách ochladzovalo kompresory a optimalizovalo oblasť použitia. Výbava WPL 33 HT je na trhu jedinečná a predstavuje už teraz vykurovanie budúcnosti. Prednosti regulácie výkonu je možné ideálne využiť ako pri podlahovom vykurovaní, tak aj pri vykurovaní vykurovacími telesami. Vzhľadom na úroveň vstupnej teploty až +75 °C je možné v príprave teplej vody vypustiť prídavný ohrev alebo zariadenie používať ako riešenie pri renovácii. WPL nachádza flexibilné použitie vo variantoch vnútornej aj vonkajšej inštalácie.

Najdôležitejšie znaky

  • Veľmi tichá prevádzka
  • Chladiaci okruh s dvomi invertorovými kompresormi
  • Špičkové zariadenie s prémiovou výbavou
  • Prispôsobenie vykurovacieho výkonu spotrebe tepla v budove
  • Vysoký komfort ohrevu vody
  • Variant k vonkajšej alebo vnútornej inštalácii

K tomuto produktu si môžete stiahnuť

Technický list (PDF  49,6 kB)
Příslušenství (PDF  130 kB)