WPF 10-16 M

  • výkon až 100 kW
  • teplota vykurovacej vody až 60 °C
  • na vykurovanie
WPF 10-16 M

Výkon a účinnosť bok po boku

V prípade modulárneho konštrukčného radu WPF ide o systém tepelného čerpadla soľanka|voda, ktorý zásobuje aj veľkoryso projektované budovy energií z obnoviteľných zdrojov. Pri kombinácii až šiestich tepelných čerpadiel zariadenie zaisťuje vysoký vykurovací výkon až 100 kW. Vďaka tomu je napríklad vhodné aj na vyhrievanie veľkých budov alebo bytových domov. Systém dávkuje svoj vykurovací výkon pomocou maximálne dvoch regulátorov, takže zariadenie je možné ľahko regulovať. Vďaka postupnému prispôsobeniu konkrétnym potrebám dodávajú moduly energetické riešenie na mieru s prihliadnutím na ekologické a zároveň aj ekonomické hľadiská zásobovania teplom a teplou vodou.

Najdôležitejšie znaky

  • Tri výkony
  • Teplota vykurovacej vody 60 °C
  • Veľmi tichá prevádzka
  • Vhodné pre kaskádové zapojenie, pre vysoké požiadavky na výkonnosť

K tomuto produktu si môžete stiahnuť

Technický list (PDF  51,6 kB)