Veľkosklad Žilinský kraj

Novostavba | Veľkosklad je vykurovaný kaskádou tepelných čerpadiel voda | voda s predradeným doskovým výmenníkom. Zdrojom energie je podzemná voda čerpaná zo studne. Kaskáda je na vykurovací systém pripojená cez 400 litrovú akumulačnú nádrž. Príprava teplej vody je pomocou kaskády tepelných čerpadiel realizovaná v 300 litrovej nádrži.

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť