Rodinný dom Košický kraj

Novostavba | V rodinnom dome zabezpečuje vykurovanie, prípravu teplej vody a vetranie s rekuperáciou tepla integrálny prístroj s centrálnym prívodom vzduchu. Zdrojom energie pre zabudované tepelné čerpadlo je vzduch z ventilačného systému domu a vonkajší vzduch. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a príprava teplej vody prostredníctvom zabudovanej 235 litrovej nádrže. Vďaka vstavanému výmenníku a dvom plochým strešným kolektorom dochádza aj k využitiu solárnej energie.

Realizačnou firmou pri tejto inštalácii integrálneho prístroja s centrálnym prívodom vzduchu bola spoločnosť TEPELNÉ SYSTÉMY, s.r.o.

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť