Premýšľate o obstaraní nového vykurovania? Radi vám poradíme s výberom vhodného systému. Je jedno, či plánujete výmenu starého kúrenia alebo či vyberáte vykurovací systém do vašej novostavby.

Vyberte čerpadlo, ktoré vás zaujíma

Systém vzduch – voda

Slnkom zahriaty vzduch je dostupný všade. Tepelné čerpadlá dokážu aj pri teplote vonkajšieho vzduchu -20 °C odoberať dostatok energie potrebnej na vykurovanie. So znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu však klesá vykurovací výkon, a teda aj vykurovací faktor (účinnosť). Tepelné čerpadlá sú preto doplnené druhým zdrojom tepla, ktorý počas krátkeho, mimoriadne studeného obdobia v roku, podporuje tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlá sa dodávajú v kompaktnom vyhotovení pre vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu. Do vnútorného vyhotovenia je vzduch privádzaný cez stenové priechodky pomocou vzduchových hadíc. Variantom je delené vyhotovenie, u ktorého je vnútorná jednotka spojená s vonkajšou vedením chladiva. Mimoriadnou výhodou je jednoduchá inštalácia tepelného čerpadla vzduch | voda bez rozsiahlych zemných prác a bez povolenia.

Výhody

 • rýchla a jednoduchá inštalácia
 • variabilné možnosti umiestnenia
 • absencia zemných prác a povolenie
 • nižšia cena obstarania oproti systému zem/voda
 • možnosť využitia na chladenie

Nevýhody

 • vyššie prevádzkové náklady oproti systému zem/voda
 • potreba bivalentného zdroja pri nižších vonkajších teplotách
 • pri voľbe umiestnenia zariadenia je potrebné zohľadniť vyššiu hlučnosť oproti systému zem/voda

Na prehľad produktov...

Systém zem - voda s plošným kolektorom

Tento systém využíva slnečnú energiu naakumulovanú v zemskom povrchu. V strednej Európe je pôda v hĺbke cca 1,5 m za chladných zimných dní dostatočne teplá, aby bolo možné tepelné čerpadlá prevádzkovať hospodárne. Pre zemný kolektor potrebujete dostatočne veľkú plochu pozemku pre rúrkový systém, ktorý odoberá teplo z pôdy. Je potrebný približne dvojnásobok až trojnásobok plochy pozemku vzhľadom na vykurované obytné plochy. Plastovým potrubím preteká ekologická nemrznúca zmes, ktorá vedie získané teplo do tepelného čerpadla.

Ak máte dostatočne veľký pozemok, máte nevyčerpateľnú zásobu energie a ideálne predpoklady na použitie tepelného čerpadla zem | voda s plošným kolektorom.

Výhody

 • vysoký vykurovací faktor
 • veľmi tichý chod
 • nie je potrebný bivalentný zdroj
 • oproti systému zem/voda s pôdnymi vrtmi je inštalácia rýchlejšia, lacnejšia a bez zložitých povolení

Nevýhody

 • vysoké nároky na voľnú plochu pozemku
 • nad kolektorom nie je možná ďalšia výstavba (napr. garáž) a nie je ani odporúčané vysádzať hlboko zakoreňujúce rastliny

Na prehľad produktov...

Systém zem - voda s pôdnym vrtom

Zvislé geotermálne sondy potrebujú menej miesta. Použitím vŕtacej súpravy sa vykoná potrebný počet vrtov s hĺbkou cca. 100 m, do ktorých sa zapustia geotermálne sondy. Tie sú vybavené pätou sondy a vertikálnym plastovým potrubím, v ktorom cirkuluje nemrznúca zmes odoberajúca teplo zo zeme.

Výkon odberu závisí od kvality pôdy. V závislosti od tepelného čerpadla a kvality pôdy je zapojených niekoľko geotermálnych sond do zdrojového systému.

Výhody

 • vysoký vykurovací faktor aj pri nízkych vonkajších teplotách
 • veľmi tichý chod
 • nie je potrebný bivalentný zdroj
 • možnosť využitia vrtov na lacné chladenie využívajúce chladnú nemrznúcu zmes bez prevádzky kompresora tepelného čerpadla

Nevýhody

 • potrebné stavebné povolenie a povolenie banského úradu
 • vysoké investičné náklady na pôdne vrty

Na prehľad produktov...

Systém voda – voda

Podzemná voda je dobrým akumulátorom slnečného tepla. Voda sa odoberaná zo zdrojovej studne studňovým čerpadlom a po odobratí energie vo výmenníku tepelného čerpadla sa vracia späť do vsakovacej studne. Aj v najchladnejších zimných dňoch udržiava konštantnú teplotu +7 ° C až +12 ° C. Pri stálej teplotnej úrovni zdroja tepla je vykurovací faktor tepelného čerpadla po celý rok takmer rovnaký.

Podzemná voda nie je k dispozícii všade v dostatočnej kvantite a vhodnej kvalite. Jej použitie musí odsúhlasiť príslušný vodohospodársky úrad.

Výhody

 • najvyššie vykurovacie faktory
 • veľmi tichý chod
 • nie je potrebný bivalentný zdroj

Nevýhody

 • výdatnosť studne musí byť overená skúškou a potrebný prietok musí byť trvalo zaručený
 • vsakovacia studňa musí mať dostatočnú schopnosť odvádzať vodu
 • minimálna teplota vody nesmie byť pre tepelné čerpadlá voda/voda celoročne nižšia ako + 7 °C. Pri použití tepelných čerpadiel zem/voda s predradeným výmenníkom je nižšia teplota možná.
 • potreba častej údržby - zanášanie filtrov a výmenníka tepla
 • vynikajúci vykurovací faktor je degradovaný vysokým príkonom studňového čerpadla
 • potreba povolenia od vodohospodárskeho úradu

Na prehľad produktov...

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť