Otázky a odpovede

V tomto texte bude zodpovedaný rad otázok zaoberajúcich sa témami domovej a systémovej techniky. Získate tak prehľad a vniknete do tematiky rôznych oblastí. Budú vám tu odovzdané potrebné základy.

Tepelné čerpadlá

Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?
Aké tepelné zdroje môžem použiť?
Ako funguje tepelné čerpadlo?
Prečo tepelné čerpadlo od firmy STIEBEL ELTRON?
Je vhodné tepelné čerpadlo pri modernizácii?
Aké vysoké sú prostriedky na podporu inštalácie tepelného čerpadla?
Aké možnosti inštalácie mám pri použití tepelného čerpadla?
Aká dlhá je životnosť tepelného čerpadla?
Je na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON poskytovaná predĺžená záruka?
Je možné kombinovať tepelné čerpadlo so solárnou sústavou?
Zaistí tepelné čerpadlo skutočne správne teplo aj v zime?
Ako môžem s tepelným čerpadlom chladiť?
Aký rozvodný systém (vykurovacie telesá) potrebujem pri použití tepelného čerpadla?
Aké možnosti vetrania bytu existujú pri použití tepelného čerpadla?

Vetranie

Je vetracie zariadenie potrebné?
Aké druhy vetracieho zariadenia sú k dispozícii?
Aké výhody vznikajú kontrolovaným vetraním bytu?
Smie sa naďalej otvárať okná, ak používam vetracie zariadenie?
Nespotrebujú vetracie zariadenia príliš veľa elektrickej energie?
Neprenášajú vetracie zariadenia hluk v dome?
Nemusím sa pri inštalácii vetracieho zariadenia zriecť krbu?
Nevysušuje sa príliš vzduch v domoch s vetracím zariadením?

Solárna inštalácia

Čo sa rozumie pod solárnou termikou?
Aké sú prednosti solárneho tepla?
Musí mať stavba solárneho zariadenia zvláštne povolenie?
Môže sa solárnou sústavou vykurovať?
Je vybavenie solárnou sústavou finančne podporované?
Aká dlhá je životnosť solárnych sústav?
Čím sa vyznačujú solárne kolektory firmy STIEBEL ELTRON?
Ako sa chráni solárna sústava pred pôsobením mrazu?
Môžem pomocou solárnej energie pokryť svoju kompletnú potrebu teplej vody?
Je môj dom vhodný pre solárnu sústavu?


Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo prekonáva v mnohých smeroch obvyklé spôsoby vykurovania, ako kúrenie s použitím vykurovacieho oleja alebo plynu. Zostavili sme v stručnosti prehľadne hlavné prednosti:

Náklady:

S použitím tepelného čerpadla znížite svoje náklady na energiu na vykurovanie až o 50 percent. Okrem toho ste nezávislí na zvyšovaní cien fosílnych palív, ktoré budú stále vzrastať aj v nadchádzajúcich rokoch. Tepelné čerpadlo takmer nevyžaduje údržbu a nepotrebuje ani komín, ani skladovací priestor.

Životné prostredie:

Tepelné čerpadlá predstavujú čisté vykurovanie. Majú asi najväčší potenciál úspory CO2 zo všetkých zdrojov energie a pracujú bez emisií škodlivín. Vzhľadom na pohon regeneračne vyrobeným elektrickým prúdom sú tepelné čerpadlá jediným skutočným „vykurovaním s nulovými emisiami“, ktoré sú na trhu k dispozícii.

na prehľad


Aké tepelné zdroje môžem použiť?

V zásade sa rozlišujú tieto zdroje tepla:

 • Vonkajší vzduch
 • Zem (sústava so zemným kolektorom alebo zemnými sondami)
 • Voda (spodná alebo povrchová voda)

Ďalej môžete s tepelným čerpadlom využívať odpadový vzduch svojej vetracej sústavy bytu (tepelné čerpadlo s odpadovým vzduchom). Tento druh tepelného čerpadla sa však hodí len pre obytné domy s dobrou tepelnou izoláciou vzhľadom na to, že obsah energie odpadového vzduchu je obmedzený v závislosti od objemového prietoku vašej vetracej sústavy.

Pri voľbe vášho tepelného čerpadla je rozhodujúci výber zdroja tepla. Prehľad o príslušnom zdroji tepla získate pomocou nasledujúcich bodov:

Vonkajší vzduch (tepelné čerpadlo vzduch/voda)

 • Veľké výkyvy teploty v priebehu roka (-18 ° C až + 30 °C)
 • Tepelný výkon je pri najnižšej vonkajšej teplote najmenší
 • Vykurovací faktor je pri nízkej vonkajšej teplote najmenší
 • Odmrazovanie výparníka pri vonkajších teplotách v rozmedzí od -10 °C do +7 °C
 • Kratšia ročná prevádzková doba v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda a voda/voda
 • Jednoduchá inštalácia tepelného čerpadla bez zemných prác
 • Bez požiadaviek na veľkosť pozemku
 • Nie sú potrebné žiadne úradné povolenia

Zem (tepelné čerpadlá zem/voda)

 • Nepatrné výkyvy teploty v priebehu roka
 • Tepelný výkon je po celý rok takmer konštantný
 • Vykurovací faktor je pri vonkajších teplotách takmer konštantný
 • Nie je nutné odmrazovať výparník
 • Vysoká ročná prevádzková doba
 • Pri inštalácii tepelného čerpadla sú nutné zemné práce
 • Zemný kolektor vyžaduje voľnú plochu pozemku s veľkosťou jedno- až dvojnásobku obytnej plochy.
 • Pre zemnú sondu je povinné ohlásenie, resp. povolenie od stavebného a banského úradu

Spodná voda (tepelné čerpadlo voda/voda)

 • Nepatrné výkyvy teploty v priebehu roka
 • Tepelný výkon je po celý rok takmer konštantný
 • Vykurovací faktor je pri vonkajších teplotách takmer konštantný
 • Nie je nutné odmrazovať výparník
 • Vysoká ročná prevádzková doba
 • Využívanie spodnej vody vyžaduje inštaláciu studne na nasávanú vodu a studne vratnej vody
 • Na využívanie spodnej vody je povinné ohlásenie u vodohospodárskeho úradu

na prehľad


Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je termodynamickým vykurovaním, ktoré umožňuje využívanie tepla z okolitého prostredia (rovná sa uloženej solárnej energii). Ako energia na vykurovanie sú dodávané cca tri až štyri podiely energie z okolitého prostredia a jeden podiel elektrickej energie. Elektrická energia je potrebná na „dodávanie“ energie z okolitého prostredia, ktorá existuje pri nízkej teplote -20 °C až + 35 ° C(vzduch), na teplotnú úroveň využiteľnú na vykurovanie (teplá voda).

Princíp funkcie tepelného čerpadla je identický s funkciou chladničky. Tieto dve zariadenia sa odlišujú v podstate len vykurovaním a chladením. Kým potravinám sa k ich ochladeniu prostredníctvom výparníka teplo odoberá, prostredníctvom kondenzátora na zadnej strane chladničky sa teplo odovzdáva. U tepelného čerpadla sa naproti tomu pomocou výparníka teplo z okolitého prostredia (voda, zem, vonkajší vzduch alebo odpadový vzduch) odoberá a cez kondenzátor sa privádza do vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo je vybavené vhodnými prispôsobenými súčasťami a väčším počtom bezpečnostných zariadení aj inteligentnou ekvitermickou reguláciou.

K našim tepelným čerpadlám

na prehľad


Prečo tepelné čerpadlo od firmy STIEBEL ELTRON?

Firma STIEBEL ELTRON je jedným z vedúcich výrobcov v oblasti obnoviteľných energií a patrí k priekopníkom techniky tepelných čerpadiel. Už viac ako 30 rokov vyvíja a vyrába firma STIEBEL ELTRON tepelné čerpadlá na vykurovanie na technicky najvyššej úrovni.

V roku 2007 firma otvorila slávnostne novú výrobnú halu vo svojom hlavnom sídle v Holzmindene. So súčasnými 6 000 štvorcovými metrami plochy, piatimi výrobnými linkami a najmodernejším výrobným zariadením podnik zaisťuje najväčšiu výrobu tepelných čerpadiel v Európe.

Pre firmu STIEBEL ELTRON hovorí inovačná technika, kvalitatívne vysokohodnotné produkty a servis orientovaný na zákazníka.

na prehľad


Je tepelné čerpadlo vhodné pri modernizácii?

Áno, avšak max. teplota výstupnej vody na vykurovanie by nemala byť vyššia ako 55 °C. Pokiaľ existuje súčasné podlahové vykurovanie, je modernizácia s použitím tepelného čerpadla ideálnym riešením. Avšak aj pri existujúcich vykurovacích telesách je táto modernizácia často možná bez dodatočných nákladov. Často boli totiž už uskutočnené dodatočné opatrenia na tepelnú izoláciu, takže je možné používať inštalované vykurovacie plochy s nižšími maximálnymi teplotami výstupnej vody na vykurovanie.

Nezmenené vykurovacie plochy sa môžu používať s redukovanou teplotou výstupnej vody na vykurovanie, ak sa napr. zníži potreba vykurovacej vody pomocou nasledujúcich opatrení:

 • Dom sa dodatočne tepelne izoluje
 • V dome sa inštalujú nové okná

Ak boli vymenené staré rebrové liatinové radiátory za nové (často dvojradové) doskové vykurovacie telesá, zníži sa teplota výstupnej vody na vykurovanie vplyvom väčšej plochy na prenos tepla a pozitívne sa ovplyvní použitie tepelného čerpadla.

Zvlášť nekomplikovaná je dodatočná montáž tepelného čerpadla vzduch/voda.

na prehľad


Aké veľké sú prostriedky na podporu inštalácie tepelného čerpadla?

V súčasnej dobe je možné čerpať dotácie z programu Zelená úsporám, ktorý je zameraný na podporu inštalácií na vykurovanie s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ale aj investícií do energetických úspor pri rekonštrukciách aj v novostavbách. V programe bude podporované kvalitné zatepľovanie rodinných domov a nepanelových bytových domov, náhrada neekologického vykurovania za nízkoemisné kotle na biomasu a účinné tepelné čerpadlá, inštalácia týchto zdrojov do nízkoenergetických novostavieb a tiež nová výstavba v pasívnom energetickom štandarde.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavená tak, aby prostriedky mohli byť čerpané v priebehu celého obdobia od vyhlásenia programu do 31. decembra 2012.

K informáciám o prostriedkoch na podporu

na prehľad


Aké možnosti inštalácie mám pri použití tepelného čerpadla?

Máte nasledujúce možnosti voľby v závislosti od toho, pre ktoré zdroje energie a pre ktoré varianty zariadenia sa rozhodnete:


Vonkajšia inštalácia

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Pri týchto zariadeniach máte voľbu medzi inštaláciou vnútri a inštaláciou vonku. Teda montáž buď vonku na záhrade alebo napríklad v pivnici alebo v garáži. Ďalej sú k dispozícii kompaktné zariadenia s integrovaným zásobníkom teplej vody a kontrolovaným vetraním bytu.


Inštalácia vnútri

Tepelné čerpadlo zem/voda a voda/voda:

Zariadenia sa inštalujú v dome, kde potrebujú priestor bez nebezpečenstva pôsobenia mrazu. Svojimi kompaktnými rozmermi a neobyčajne tichým chodom je možné bez problémov inštalovať ich aj v komore. Podľa variantu vyhotovenia sú v zariadení už integrované zásobníky teplej vody.

na prehľad


Aká dlhá je životnosť tepelného čerpadla?

Rad vykurovacích sústav s použitím tepelného čerpadla pracuje bez problémov už viac ako 25 rokov. Priemerná životnosť tepelného čerpadla pri normálnom používaní je spravidla v rozmedzí 15 až 20 rokov.

na prehľad


Je na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON poskytovaná predĺžená záruka?

Na tepelné čerpadlá Stiebel Eltron je poskytovaná predĺžená 5-ročná záruka. Podmienkou je inštalácia vykonaná v súlade s odporúčaním výrobcu na vykurovanie (popr. chladenie) rodinných domov a ekvivalentné aplikácie s primeranou prípravou teplej vody, prvým uvedením do prevádzky autorizovaným servisom (je zahrnuté v cene tepelného čerpadla) a vykonávaním každoročných inšpekčných prehliadok autorizovaným servisom na náklady používateľa.

na prehľad


Je možné kombinovať tepelné čerpadlo so solárnou sústavou?


Tepelné čerpadlo vzduch/voda kombinované so solárnou sústavou

Prídavné začlenenie solárnej sústavy je ideálnym riešením. Ešte viac sa tým zvyšuje úspora nákladov. Podľa použitého tepelného čerpadla je možné aj doplnenie vetracích alebo chladiacich funkcií, čo optimalizuje komfort bývania.

Radi vám individuálne určíme, aké možnosti máte k dispozícii.

K poradenskej činnosti o tepelných čerpadlách

na prehľad


Zaistí tepelné čerpadlo skutočne správne teplo aj v zime?

Samozrejme! Tepelné čerpadlo sa totiž dimenzuje individuálne podľa potreby vykurovaného domu, tým je stále zaistené teplo v dome a dostatočné množstvo teplej vody.

V závislosti od zdroja tepla sú k dispozícii rôzne spôsoby dimenzovania tepelných čerpadiel:

Monovalentný:

Pri použití ako zdroja tepla vonkajšieho vzduchu sa vykonáva dimenzovanie monovalentne, to znamená, že tepelné čerpadlo pokrýva potrebu tepla samostatne na 100 percent.

Monoenergetický:

Z dôvodov hospodárnosti sa dimenzuje tepelné čerpadlo vzduch/voda v obvyklých prípadoch monoenergeticky. To znamená, že sa pri nízkych vonkajších teplotách cca - 5 °C použije na prihrievanie elektrické vykurovacie teleso. Podiel použitej elektrické energie na celkovej potrebe tepla je však nižší ako 5 %, takže tepelné čerpadlo pracuje stále efektívne.

na prehľad


Ako môžem s tepelným čerpadlom chladiť?

Firma STIEBEL ELTRON ponúka rôzne možnosti, ako si môžete zaistiť s tepelným čerpadlom v lete pri priaznivých nákladoch chladné obytné priestory. Pritom sa rozlišujú dva postupy:

Pasívne chladenie

Pri pasívnom chladení sa prenáša na vykurovací systém nízka teplota spodnej vody alebo zeminy prostredníctvom tepelného výmenníka. Kompresor tepelného čerpadla sa nezapína, tepelné čerpadlo zostáva „pasívne“.

Aktívne chladenie

Pri aktívnom chladení sa prenáša na vykurovací systém chladiaci výkon tepelného čerpadla. Kompresor tepelného čerpadla sa zapína, tepelné čerpadlo zostáva „aktívne“.

na prehľad


Aký rozvodný systém (vykurovacie telesá) potrebujem pri použití tepelného čerpadla?

Vykurovanie tepelným čerpadlom sa používa v ideálnom prípade s nízkoteplotným vykurovacím systémom. To sú zvyčajne podlahové alebo nástenné vykurovacie sústavy. Výhodou týchto sústav je skutočnosť, že vystačia s nízkymi teplotami výstupnej vody pre vykurovanie (30 - 40 °C).

Bežné vykurovacie telesá potrebujú na vykurovanie teplotu výstupnej vody 50 °C. To však nie je žiadny problém, pretože firma STIEBEL ELTRON ponúka tepelné čerpadlá s teplotami výstupnej vody na vykurovanie až do 60 °C. S týmito tepelnými čerpadlami a zavedenými opatreniami na izoláciu je možné naďalej používať existujúce vykurovacie telesá. Takto nestojí nič v ceste ani pri modernizácii vykurovania inštaláciou tepelného čerpadla.

na prehľad


Aké možnosti vetrania bytu existujú pri použití tepelného čerpadla?

Novostavby a nízkoenergetické domy sú dnes izolované tak dokonalo, že sú takmer vzduchotesné. Preto je kontrolované vetranie bytu nevyhnutné. Optimálnu možnosť na to ponúkajú vetracie zariadenia s rekuperáciou tepla, ktoré zaisťujú nielen dostatočné množstvo čerstvého vzduchu, ale sa starajú aj o vykurovanie a o prípravu teplej vody.

na prehľad


Je vetracie zariadenie potrebné?

Aby sa napríklad zabránilo tvorbe plesní a poškodeniu budov, vyžaduje vzrastajúca nepriepustnosť novostavieb a taktiež najmä sanovaných obytných budov stálu výmenu vzduchu. Vetranie otváraním okien je však ako jediné opatrenie na vetranie neľahko prijateľné. Na zabezpečenie energeticky úspornej a hygienicky minimálnej výmeny vzduchu by sa muselo vetrať štyri až šesťkrát denne po dobu cca 5 minút.

To je však pri odstavenom vykurovaní a s úplne otvorenými oknami takmer nemožné.

Potrebný čerstvý vzduch spoľahlivo zaisťujú systémy ku kontrolovanému vetraniu bytu, ktoré sa okrem toho môžu postarať aj obzvlášť energeticky efektívne o vykurovanie a prípravu teplej vody.

na prehľad


Aké druhy vetracích zariadení sú k dispozícii?

U vetracích zariadení existujú decentralizované a centrálne systémy. V nasledujúcom texte budú popísané oba systémy.

Decentralizované systémy:

U decentralizovaného vetrania bytu sa rozlišujú systémy s rekuperáciou tepla a bez tejto rekuperácie.

U decentralizovaných systémov s rekuperáciou tepla sa inštaluje samostatné zariadenie vo vonkajšej stene v každej miestnosti, ktorá sa má vetrať a odvetrávať. K tomu sú k dispozícii systémy s dvomi ventilátormi a rekuperáciou tepla, napr. cez tepelný výmenník s krížovým protiprúdom. Pri voľbe vhodných decentralizovaných zariadeniach je nutné takisto dbať na čo možno najnižšiu emisiu hluku a dobrú možnosť čistenia a údržby. Mala by byť zabezpečená možnosť regulácie jednotlivých ventilátorov, aby bolo možné prispôsobiť objemový prietok vzduchu existujúcej potrebe.

Centrálne systémy:

U centrálnych vetracích zariadení sa rozlišuje medzi sústavami s odpadovým vzduchom a sústavami s privádzaným/odpadovým vzduchom.

Najjednoduchším a cenovo najpriaznivejším systémom centrálneho kontrolovaného vetrania bytu je sústava s odpadovým vzduchom. Spotrebovaný vzduch sa odsáva vzduchovými kanálmi z priestorov s odpadovým vzduchom, ako sú kuchyne, kúpeľne a WC. Súčasne prúdi čerstvý vzduch vznikajúci podtlakom cez priechody vonkajšieho vzduchu priamo do priestorov s privádzaným vzduchom (obytná izba, detská izba, spálňa). Množstvo vzduchu, ktoré sa odoberá z miestností s odpadovým vzduchom, je určené dopravným výkonom ventilátora.

Používatelia miestností môžu s použitím jednoduchého trojstupňového prepínača prispôsobiť prietok vzduchu svojej potrebe. Pomocou malého tepelného čerpadla je možné využívať odpadový vzduch na prípravu teplej vody a prípadne na vykurovanie.

Rekuperácia tepla, ktoré prenáša až cca 90 % tepla z odpadového vzduchu na privádzaný vzduch, sa realizuje v tepelnom výmenníku s krížovým protiprúdom. Vonkajší vzduch sa filtruje na ochranu zariadenia a kanálov pred znečistením a ochranu prípadných alergikov proti pôsobeniu prachu a peľov. Na zaistenie týchto opatrení sú k dispozícii rôzne kvality filtrov. Centrálne sústavy privádzaného/odpadového vzduchu zaisťujú veľmi vysoký komfort bývania.

na prehľad


Aké výhody vznikajú kontrolovaným vetraním bytu?

Kontrolovaným vetraním bytu získate nasledujúce výhody:

Zlepšená kvalita vzduchu v miestnosti

Zatiaľ čo sa pachy z varenia a tabakový dym vnímajú veľmi ľahko, pach niektorých stavebných materiálov a nábytku sa pociťuje ako nepríjemný, zákernosť mnohých látok tkvie v skutočnosti, že nie je ich vôbec cítiť. K tomu pristupuje ďalej okolnosť, že čím dlhšie sa v miestnosti zdržiavate, tým viac sa stáva nos zdanlivo najcitlivejším. Zodpovedajúcim navrhovaním vetracích zariadení s rozvrhnutím oblastí s privádzaným a odpadovým vzduchom sa zaťaženie pachmi eliminuje tam, kde vzniká, napríklad v kuchyni.

Zníženie škodlivých emisií

Nedostatočná kvalita vzduchu spôsobuje preukázateľné javy únavy, zníženia výkonu a stavy nevoľnosti. Priamo môžu spôsobiť choroby škodliviny vo vnútornom priestore, ako formaldehydy, rozpúšťadlá a prostriedky na ochranu dreva alebo spóry húb, baktérie a roztoče. Zlému vzduchu v miestnosti je nezriedka potrebné pripísať difúzne bolesti hlavy a kĺbov, opuchnuté alebo suché oči a stále oslabovanie impulzov. Zaťaženie je možné redukovať tak, že sa vyvarujete látkam známym svojím zaťažujúcim pôsobením a využije sa vhodný vetrací systém, ktorý zaistí potrebnú výmenu vzduchu v miestnosti.

Zvýšenie životného komfortu

Práve alergici a nešťastníci, ktorých trápi senná nádcha, ocenia redukovanie množstva peľov filtrovaním vonkajšieho vzduchu vhodným vetracím systémom. Poletovaniu peľov sa síce nedá úplne zabrániť, avšak podľa typu použitého filtra je možné v každom prípade redukovať ich množstvo až o 95 %. Vetracie zariadenie prispieva aj k zamedzeniu rozmnožovania roztočov z prachu v domácnosti. Roztoče patria naďalej k najčastejším iniciátorom alergií vo vnútornom priestore bytu.

Udržiavanie substancie stavby

Poškodzovanie stavebných objektov vlhkosťou je nutné vzťahovať často nielen na nedostatky pri stavbe, ale mnohokrát aj na chýbajúce vetranie. Práve vlhkosť vzduchu nad 65 % je správnou živnou pôdou pre plesne, ktoré vážne ohrozujú substanciu stavby. V domácnosti so štyrmi osobami môže v priebehu dňa vzniknúť ľahko 10 až 15 kg vodnej pary, ktorá sa vo vzduchu miestnosti obohacuje a kondenzuje pri nedostatočnom odstraňovaní na chladných plochách. Stály prívod čerstvého vzduchu a jeho kontinuálna výmena regulujú obsah vlhkosti vzduchu a zamedzujú napadnutiu plesňami.

Redukovanie spotreby energie

Zatiaľ čo zlepšená tepelná izolácia stien, okien a dverí redukuje spotrebu energie, pri klasickom vetraní oknami sa viac ako 50 percent vykurovacej energie (u moderných stavieb) vyvetráva von z okien. Efektívne úspory je možné dosiahnuť je v kombinácii s vhodnými koncepciami vetrania. Najefektívnejší účinok úspory energie sa dosahuje použitím zariadení a systémov, ktoré pracujú s rekuperáciou tepla.

na prehľad


Smie sa naďalej otvárať okná, ak používam vetracie zariadenie?

Áno, okná sa smú naďalej v tomto prípade otvárať. Okrem vykurovacieho obdobia to nie je žiadny problém. Ak sa vykuruje, bolo by vhodné vedieť, že straty tepla vetraním nemožno skalkulovať. Vykurovacie plochy môžu síce v určitej miere kompenzovať dodatočné straty tepla vetraním, avšak práve nie neobmedzene. Preto je potrebné otvárať okná v zime veľmi obozretne.

na prehľad


Nespotrebujú vetracie zariadenia príliš veľké množstvo elektrickej energie?

Spotreba elektrickej energie je závislá od voľby použitých zariadení a od manipulácie používateľa so zariadením. Ak bude pracovať neefektívne zariadenie neustále v „režime pre party“, ešte k tomu so znečistenými filtrami, bude potrebovať určite veľmi veľa energie. Ak sa okrem toho ešte intenzívne vetrá otváraním okien, investícia určite minula svoj žiaduci cieľ.

Dnes je však možné používať vetracie zariadenia už bez problémov veľmi efektívne pri zodpovedajúcom projektovaní, zoradení a zodpovedajúcej manipulácii so systémom. Pozitívne sa pritom prejavuje zreteľné zvýšenie efektivity zariadení, ktoré sú dnes k dispozícii na trhu.

na prehľad


Neprenášajú vetracie zariadenia hluk v dome?

Toto je závislé iba od projektovania zariadení. Tu sa nesmie šetriť na nesprávnom mieste. Ak sa vhodné tlmiče hluku cielene naplánujú a pri návrhu siete kanálov sa dodržia určité základné pravidlá, je možné prenášaný hluk redukovať na doteraz obvyklú mieru.

na prehľad


Nemusím sa pri inštalácii vetracieho zariadenia zriecť krbu?

Nie, je však dôležité, aby ste používali krb nezávisle od vzduchu v miestnosti, resp. aby ste zabezpečili, že sa vetracie zariadenie vypne, keď krb horí - z technického hľadiska to nie je žiadny problém. Aj bez zreteľa na vetracie zariadenie nie je aj tak možné odporúčať v miestnosti pri súčasnej nepriepustnosti budovy ohniská závislé od vzduchu, pretože odkiaľ má toto ohnisko získavať svoj spaľovací vzduch?

na prehľad


Nevysušuje sa príliš vzduch v domoch s vetracím zariadením?

Nie, dôležité je, aby vetracie zariadenie nebolo dimenzované nad hygienicky nutnú potrebu čerstvého vzduchu, to znamená, aby sa nevymieňalo väčšie množstvo vzduchu, než je skutočne potrebné. Oknami alebo vetraním škárami vnikajú za určitých okolností zreteľne vyššie objemové prietoky, a tým aj suchší vzduch, než pri použití vetracích zariadení.

na prehľad


Čo sa rozumie pod solárnou termikou?

Pri solárnej termike sa prevádza energia žiarenia slnka na teplo. Toto teplo sa využíva na podporu vykurovania a na ohrev teplej vody. V prospech solárnej termiky hovorí skutočnosť, že veľká časť energie pre domácnosť pripadá aj tak na vykurovanie a prípravu teplej vody.

na prehľad


Aké sú prednosti solárneho tepla

V ďalšom texte uvádzame zoznam s prednosťami, ktoré je možné dosiahnuť zo slnečnej energie:

 • Slnko je nevyčerpateľným zdrojom energie
 • Slnečná energia je k dispozícii bez obmedzenia a bezplatne
 • Solárna energia na rozdiel od fosílnych nosičov energie neškodí životnému prostrediu.
 • Je možné získať štátnu podporu
 • Solárne sústavy vedú k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností
 • Relatívna nezávislosť od cien energie

na prehľad


Musí mať stavba solárneho zariadenia zvláštne povolenie?

Na inštaláciu solárnej sústavy nie je potrebné žiadne povolenie. Povolenie pri budovách chránených ako pamiatky spočíva na uvážení inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou pamiatok.

na prehľad


Môže sa solárnou sústavou vykurovať?

Solárne sústavy na podporu vykurovania sú žiadanejšie než kedykoľvek predtým. Predovšetkým v priebehu prechodných mesiacov marec až máj a potom september až november sa ponúka podpora vykurovania s použitím solárnej energie, pretože energia slnka už v týchto mesiacoch stačí na to, aby bolo možné ňou predhrievať vodu pre vykurovanie. Pri spojení solárneho zásobníka teplej vody a tepelného čerpadla je možné takto solárnou sústavou aj vykurovať.

na prehľad


Je vybavenie solárnou sústavou finančne podporované?

V súčasnej dobe je možné čerpať dotácie z programu Zelená úsporám, ktorý je zameraný na podporu inštalácií na vykurovanie s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ale aj investícií do energetických úspor pri rekonštrukciách aj v novostavbách. V programe bude podporované kvalitné zatepľovanie rodinných domov a nepanelových bytových domov, náhrada neekologického vykurovania za nízkoemisné kotle na biomasu a účinné tepelné čerpadlá, inštalácia týchto zdrojov do nízkoenergetických novostavieb a tiež nová výstavba v pasívnom energetickom štandarde.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavená tak, aby prostriedky mohli byť čerpané v priebehu celého obdobia od vyhlásenia programu do 31. decembra 2012.

K informáciám o prostriedkoch na podporu

na prehľad


Aká dlhá je životnosť solárnych sústav?

Dnešné solárne sústavy môžu vyrábať teplo ešte viac ako 20 rokoch vďaka dlhoročnému vývoju a výrobe solárnej techniky ako aj vysokému štandardu kvality, ktorý zabezpečuje firma STIEBEL ELTRON pri svojich výrobkoch.

na prehľad


Čím sa vyznačujú solárne kolektory firmy STIEBEL ELTRON?

Vysoká účinnosť a najlepšie vlastnosti materiálu robí z plochých kolektorov firmy STIEBEL ELTRON vysokovýkonné produkty. Vysokotransparentné solárne špeciálne sklo (priepustnosť 92 %), vysoká absorpcia (a > 95 % zachytenia tepla) a nepatrná emisia (e < 5 %, radová veľkosť vyžarovania) vysoko selektívne pokrytého absorbéra na jednej strane zaisťuje vynikajúci zisk solárneho tepla, na druhej strane minimalizuje izolácie a kombinovaný upínací a lepiaci systém z trvalo elastických materiálov s dlhou životnosťou a celkové straty plochých kolektorov.

na prehľad


Ako sa chráni solárna sústava pred pôsobením mrazu?

V rúrkach solárnej sústavy sa nachádza výrobcom namiešaná kvapalina teplonosného média. Táto zmes sa nachádza v obehu medzi solárnym kolektorom a solárnym zásobníkom teplej vody. Kvapalina teplonosného média zamedzuje zamrznutiu sústavy pri teplotách pod stupňom mrazu (-30 °C).

Môžem pomocou solárnej energie pokryť svoju kompletnú potrebu teplej vody?

V našich stupňoch zemepisnej šírky je možné pokrývať použitím solárnej energie potrebu teplej vody jednej domácnosti na 70 percent. V letných mesiacoch sa pokryje celá potreba teplej vody iba solárnou sústavou. Kombináciou s tepelným čerpadlom je možné pokryť potrebu teplej vody aj v zime.

na prehľad


Je môj dom vhodný pre solárnu sústavu?

Pre účelné používanie solárnych tepelných zariadení je intenzita žiarenia v Českej republike vo všetkých krajoch dostatočne veľká.

Najlepšie vhodná na inštaláciu solárneho zariadenia je plocha strechy so sklonom od 20 ° do 60 °, nasmerovaná medzi juhovýchodom a juhozápadom, pokiaľ možno bez tienenia. Na jednu osobu je tu potrebná na ohrev teplej vody plocha kolektorov cca 1 m2. S trochu väčšou plochou kolektorov je možné dosiahnuť rovnaký zisk energie aj na západnej alebo východnej strane domu. Takisto sú dobre vhodné ploché strechy a tiež je možná montáž na stenu.

na prehľad

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť