O firme

Dr. Theodor Stiebel
Zakladateľ
spoločnosti
Dr. Theodor Stiebel

V roku 1924 založil Dr. Theodor Stiebel v Berlíne prvý závod na výrobu zariadení na elektrický ohrev vody a určil filozofiu firmy: stáť na čele technického vývoja a výrobnej kvality v danom odbore. Dôsledné naplňovanie stanoveného cieľa dokumentuje vlastníctvo 47 medzinárodných patentov na sklonku 40. rokov minulého storočia a snaha o maximálne využitie energie už pri prvých zariadení - prvý elektrický prietokový ohrievač a prvý elektrický bojler s účinnou tepelnou izoláciou na svete. Keď sa v sedemdesiatych rokoch objavili tepelné čerpadlá použiteľné v rodinných domoch, niesli opäť značku Stiebel Eltron. Už v osemdesiatych rokoch boli dovezené prvé tepelné čerpadlá na československý trh. V roku 1991 založil Stiebel Eltron dcérsku spoločnosť v Českej a Slovenskej republike a ponúkal širokú paletu svojich produktov tuzemským odberateľom.

V roku 2002 skupina Stiebel Eltron posilnila svoju pozíciu na európskych trhoch prevzatím divízie AEG Home Comfort s príbuzným výrobným programom a v roku 2004 potom prevzatím značky Tatramat.

V súčasnosti disponujeme kvalitnými a technicky vyspelými produktmi značiek Stiebel Eltron, AEG a Tatramat v oblasti elektrického ohrevu vody a vykurovania - (zásobníkové a prietokové ohrievače vody, akumulačné kachle, tepelné čerpadlá, solárne systémy, ventilačné jednotky s rekuperáciou tepla, podlahové vykurovanie atď).

Značka Stiebel Eltron znamená v Európe už po desaťročia pojem pre kvalitu, náročné technológie a spoľahlivý servis. Pri vývoji zariadení sa dbá dôsledne na to, aby všetky použité materiály zodpovedali požiadavkám ochrany životného prostredia. Kvalita zariadení je zabezpečená mnohými skúškami vo všetkých etapách výroby zariadenia. Dokladajú ju aj medzinárodne uznávané certifikáty kontroly kvality výroby ISO 9000 a 9001. Už na prvý pohľad je zrejmé, že vzhľad nových výrobkov navrhujú skúsení výtvarníci v oblasti dizajnu.

Všetky tepelné čerpadlá Stiebel Eltron dostali certifikát nezávislej medzinárodnej testovacej agentúry Gütesiegel so sídlom vo Švajčiarsku. Táto agentúra hodnotí nielen technické parametre výrobkov, ale aj úroveň technickej dokumentácie, podporu montážnych firiem, servis a mnoho ďalších kritérií. Kritériá boli stanovené spoločne národnými organizáciami zaoberajúcimi sa podporou tepelných čerpadiel v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku (D-A-CH).

Certifikát Táto nálepka dáva zákazníkovi ďalší signál o kvalite našich zariadení.

Firma Stiebel Eltron je členom Asociácie pre využitie tepelných čerpadiel, Sekcie tepelných čerpadiel a Zväzu klimatizačnej a chladiacej techniky.

AVTČ

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť