LWZ 70 /170 / 370

  • objemový prietok 70-400 m3/h
  • spätné získanie tepla až 90 %
LWZ 70 /170 / 370

Čerstvý vzduch - vysoká účinnosť.

Užiť si čerstvý vzduch | Vetracie zariadenie LWZ 170 plus/LWZ 370 plus je vhodné na centrálne zásobovanie veľkých rodinných domov čerstvým vzduchom. Vysoký objemový prietok vzduchu ale tiež umožňuje použitie v malých živnostenských objektoch. S vysokou účinnosťou a minimálnou prevádzkovou hlučnosťou LWZ 370 plus spĺňa s veľkou rezervou všetky aktuálne platné zákonné predpisy. Tak je možné pomocou krížového protiprúdového výmenníka získať späť až 90 % energie. Použitím účinných nízkootáčkových ventilátorov je dosiahnutá nízka hlučnosť. Tichú prevádzku zaručuje aj optimalizovaný tepelný výmenník a zníženie vnútorného odporu.

Najdôležitejšie znaky

  • chladiaci efekt prostredníctvom nočnej ventilácie a predhrievací register
  • vysoký objemový prietok vzduchu až 400 m3/h
  • inteligentná protizámrazová regulácia
  • jednoduchá údržba
  • špeciálne riešenie pre viacposchodové bytové domy (LWZ 70)

K tomuto produktu si môžete stiahnuť

Technický list (PDF  112 kB)