Bytový dom Prešovský kraj

Rekonštrukcia | Bytový dom bol pôvodne pripojený do sústavy centrálneho zásobovania teplom, teraz využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody 5 tepelných čerpadiel vzduch | voda vo vnútornom prevedení. Vykurovacia voda je vedená z akumulačnej nádrže o objeme 1000 litrov. Príprava teplej vody je realizovaná v dvoch 750 litrových nádržiach. Ako doplnkový zdroj sú využívané vstavané elektrokotly.

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť