Bytový dom Banskobystrický kraj

Rekonštrukcia | Bytový dom bol pôvodne pripojený do sústavy centrálneho zásobovania teplom, teraz využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody 3 tepelné čerpadlá vzduch | voda vo vonkajšom prevedení. Vykurovacia voda je vedená z akumulačnej nádrže o objeme 700 litrov. Príprava teplej vody je realizovaná v dvoch 1000 litrových nádržiach. Ako doplnkový zdroj sú využívané 2 plynové kotly.

Realizačnou firmou pri tejto inštalácii tepelných čerpadiel bola spoločnosť i-energy, s.r.o.

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky domovej
a systémovej techniky...

vstúpiť